You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZARARLILAR ve HASTALIKLAR

 • A

 • Ağaç Kızıl Kurdu / (Cossus Cossus)
 • Amerikan Beyaz Kelebeği / (Hyphantria cunea)
 • Antep Fıstığı Psillidi / (Agonosceno pistaciae)
 • Antraknoz / (Ascochyta Rabiei)
 • Armut Pisillidi / (Cacopsylla Pyri)
 • Avrupa Kırmızı Örümceği / (Pananycus ulmi)
 • B

 • Bağ küllemesi / (Erysiphe Necator)
 • Bağ Mildiyö / (Plasmopara viticola)
 • Bağ Salkım Güvesi / (Lobesia botrana)
 • Bağ Yaprak Uyuzu / (Eriophyes Vitis)
 • Ç

 • Çiçek Monilyası / (Monilinia laxa)
 • Çiçek Thripsi / (Frankliniella Occidentalis)
 • Çilekte Kök Çürüklüğü / (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)
 • D

 • Domates Güvesi / (Tuta Absoluta)
 • Domates Mildiyö / (Phytophthora infestans)
 • E

 • Elma iç kurdu / (Cydia Pomonella)
 • Elma Karalekesi / (Venturia inaequalis)
 • Elma Küllemesi Hastalığı / (podosphaera Leucotricha)
 • F

 • Fasulye Pası / (Uromyces appendiculatus)
 • Fusarium Solgunluğu / (Fusarium oxysporum f.sp. cubense)
 • G

 • Gül Küllenmesi / (Sphaerotheca pannosa var. Rosae)
 • H

 • Harnup Güvesi / (Ectomyelois cerotoniae)
 • İ

 • İki Noktalı Kırmızı Örümcek / (Tetranychus urticae)
 • K

 • Kabakgillerde Külleme / (Erysiphe cichoracearum)
 • Kabakgillerde Mildiyö / (Pseudoperonospora cubensis)
 • Kahverengi Leke / (Alternaria alternata f.sp.citri)
 • Kara Leke / (Venturia inaequalis)
 • Kırmızı Örümcek / (Tetranychus spp.)
 • Kiraz sineği / (Rhagoletis cerasi)
 • Kök ve Kök boğazı çürüklüğü / (Phtophthora spp.)
 • Kurşuni küf / (Botrytis cinerea)
 • Külleme / (Leveillula taurica)
 • Külleme / (Microsphaera begoniae)
 • Külleme / (Shaerotheca pannosa var.persıcae)
 • Kültür Mantarında Örümcek Ağı / (Dactylium dendroides)
 • M

 • Meyve Ağacı Akarları / (Teyranychus viennensis, T. urtıcae, Panonychus ulm)
 • Mildiyö / (Phytophthora infestans)
 • N

 • Narda Kahverengi Leke / (Alternaria alternata)
 • P

 • Pamuk Çizgili Yaprak Kurdu / (Spodoptera exiqua)
 • Pamuk Yaprak Biti / (Aphis gossypii)
 • Pamuk Yaprak Kurdu / (Spodoptera littoralis)
 • Patates böceği / (Leptinotarsa decemlineata)
 • Patates Mildiyösü / (Phytophthora infestans)
 • Patates Yaprak Biti / (Macrosiphum euphorbiae)
 • Patlıcangillerde Külleme / (Leveillula taurica)
 • S

 • Salkım Güvesi / (Lobesia botrana)
 • Sebzelerde Beyaz Çürüklük / (Sclerotinia sclerotiorum)
 • Sera Beyaz Sineği / (Trialeurodes vaporariorium)
 • Soğan Mildiyösü / (Peronospora destructor)
 • Ş

 • Şeftali küllemesi / (Sphaerotheca pannosa)
 • Şeftali Yaprak Biti / (Myzus persicae)
 • T

 • Turunçgil kırmızı örümceği / (Panonychus citri)
 • Turunçgil Meyvelerinde Kahverengi Çürüklük ve Gövde Zamklanması / (Phytophthora citrophthora)
 • Turunçgil Tomurcuk Akarı / (Aceria sheldoni)
 • Tütün Beyaz Sineği / (Bemisia tobaci)
 • Y

 • Yaprak Galeri Sineği / (Liyriomzya trifolli)
 • Yaprakdelen (çil) / (Wilsonomyces carpophylus)
 • Yeşilkurt / (Helicoverpa armigera)
 • Z

 • Zeytinlerde halkalı leke / (Spilocaea oleginea)