You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tarımsal verimliliğin artması için teknoloji kullanımının önemi

Sektörel Haberler

Uzmanlar tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte son yıllarda kayda değer bir verim artışının yaşandığına dikkat çekmektedir. Mekanizasyonun verimlilikte en önemli etken olduğunun altını çizen tarım uzmanlar, mekanizasyonun üretimine yön veren teknolojilerin kullanılmasını ve tarımsal üretimin tekniğe uygun şekilde yapılmasını sağladığın; bununda ürün kalitesinin ve verimin artırılması anlamına geldiğini belirtiyor. Doğru şekilde kullanıldığında, mekanizasyonun üretim maliyet unsurlarını azatlığına da işaret eden uzmanlar, “Tarımsal mekanizasyon sektöründeki gelişmeler tanımı, tanımdaki gelişmeler de bu sektörü desteklemektedir. Bu yönüyle bu iki unsur birbirine destekleyici konumundalar.

Türkiye’nin tarım potansiyeli, istihdam açısından esnek bir yapıya sahiptir ve hala teknolojiye açtır” değerlendirmesinde bulunmaktadır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; Hindistan’da patates tarlalarında damla sulama yöntemi kullanılmasıyla ilgili bir proje so­nucunda, üç yıl içerisinde üretim verimi ortalama yüzde 31 artar­ken su tüketimi yüzde 50 azaldı ve patates çatlaklar yüzde 10’dan yüzde 1’e indiği raporlanmıştır. Teknolojideki hızlı gelişim bir taraftan üreticileri bu yeni tekno­lojiye yönlendirirken, diğer taraftan da üreticinin alım gücünün sorgulanmasına yol açmaktadır. Yeni teknolojilerin benimsen­mesinde en önemli unsuru üreticilerin gelir düzeyi oluşturmaktadır. Bu kapsamda aslında mekanizasyonun önemi, eski tekno­lojili tarım makinaları ile çalışmanın neden olduğu kayıplar çoğu çiftçilerimizce de bilinmektedir ancak gelir yetersizliği nedeniyle bunların yenilenmesi işi hep ertelenmektedir.

Bu da çiftçilerimizin daha düşük verim almasına, dolayısıyla daha az kazanması­na neden olmaktadır.