You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NİMİKS®4.5

BİYOLOJİK İNSEKTİSİT

Limonoid grubuna ait bir kimyasal bileşik olan azadirachtin, neem tohumlarında bulunan ikincil bir metabolittir. Bu bir böcek büyüme düzenleyicisidir. Azadirachtin, beyaz sinekleri, yaprak bitleri, tırtılları, böcekleri, mantar sineklerini, yaprak böceklerini, güveleri ; sera bitkileri, süs bitkileri ve çim alanlarında kontrol etmek için kullanılır. Tüm larva ve pupa aşamalarında etkilidir. Ayrıca böceklerin tüm aşamalarında dönüşmesini ve beslenmesini engelleyerek hasarı azaltır.
Azadiracthin, böceklerin larvadan pupaya yetişkin olarak geçmesiyle metamorfoz sürecini kontrol eden ekdisonlar olarak adlandırılan böcek hormonlarına yapısal olarak benzerdir. Azadirachtin bir "ekdison engelleyici" gibi görünür Böceğin üremesini ve bu hayati hormonların salınmasını engeller. Böylece yaşam döngülerini kırar. Azadirachtin ayrıca bazı böcekler için caydırıcı bir besleme işlevi görür. Yaşam döngüsünün evresine bağlı olarak, birkaç gün boyunca böcek ölümü meydana gelmeyebilir. Böcek öldürücü aktivite, populasyonun yoğunluğuna ve uygulama oranına bağlı olarak 7 ila 10 gün içinde meydana gelir ve uzun sürer.

ÜRÜN ADI : NİMİKS®4.5
GRUP : -
TANIM : BİYOLOJİK İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
ETKİN MADDE : Azadirachtin 40g/L
AMBALAJ : 250 gr
 • KARIŞABİLİRLİK DURUMU
 • Bordo bulamacı hariç diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılacaksa ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.
 • DEPOLAMA DURUMU
 • Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
 • FİRMA BEYANI
 • İlacın normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.
 • GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
 • Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Yüksek miktarda yutulmuşsa kusturmayınız.
  Deriyi tahriş edebilir.
 • İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 • Solunum: Temiz hava çıkarınız ve kişinin dinlenmesini sağlayınız. Tahrişin devamı halinde tıbbi yardım alınız. Nefes alamama durumunda suni teneffüs uygulayınız.
  Deri ile temas: Bulaşmış giysileri çıkarınız. Maruz kalan bölgeyi sabun ve su yıkayınız. Tahrişin devamı halinde tıbbi yardım alınız.
  Göz ile temas: Göz kapakları açık bir şekilde bol akan su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alınız.
  Yutma: Kusturmaya çalışmayın. 2-3 bardak su içiniz. Daha ileri tedavi için doktorla temasa geçiniz.
 • ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
 • Bilinen bir antidotu yoktur. Hastada gözlenen belirtileri değerlendirerek uygun tedavi uygulanmalıdır.
 • KALİBRASYON
 • Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
 • UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
 • Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarını boşaltmayınız.
 • KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • • Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
  • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Sulandırılmış ilacı ilaçlama aletinin deposunda 12 saatten fazla bekletmeyiniz.
  • Birden fazla karışımlarda karıştırma işlemini asla durdurmayınız, sürekli karıştırınız.
  • Hazırlar hazırlamaz derhal kullanınız.
  • İlaç artıklarını ve çalkalama sularını akarsu, göl, havuz ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
  • Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
 • Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü, önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
 • Çiçek thripsi (Hıyar): Küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak, büyük bitkilerde ise 25 bitkiden 5'er yaprak alınır ve binoküler altında thrips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır, düşen thrips ergin ve larvaları sayılır. Yaprak başına düsen thrips sayısı (ergin + larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 ise mücadele yapılır.
  Hıyar ve Domateste Tütün beyazsineği, Sera beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva ve pupa olduğunda mücadele başlanır.
  Hıyar ve Domateste Şeftali yaprak biti, Pamuk yaprak biti, Patates yaprak biti: Yaprak biti mücadelesinde bir yaprağa düşen zararlı sayısını belirlemek için köşegenler yönünden girilerek her 3- 5 adımda bir tesadüfi olarak yaprak alınır. Bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlanması gerekir. Bununla birlikte parazit ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.
  Hıyar ve Domateste Yaprak galeri sineği: Serada yaprak galeri sinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm yukarısına asılır. Erginler tuzakta görüldüğü zaman örnekleme yapılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitkinin alt, orta ve üst yaprakları kontrol edilir. Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edilirse ilaçlamaya karar verilir.
  Kiraz Sineği; Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra bir hafta içinde ilaçlamanın yapılması gereklidir. İyi bir kaplama ilaçlama yapılarak tüm meyvelerin ve ağacın özellikle tepe dallarının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA UYGULAMA DOZU ve DÖNEMİ SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE
HIYAR (Sera)

Çiçek Thripsi (Frankliniella occidentalis)

125ml/100 L su 3 Gün
HIYAR (Sera)

Tütün Beyaz Sineği (Bemisia tobaci)

150 ml/100 L su 3 Gün
HIYAR (Sera)

Sera Beyaz Sineği (Trialeurodes vaporariorium)

150ml/100 L su 3 Gün
HIYAR (Sera)

Yaprak Galeri Cineği (Liriomyza trifolii)

200 ml/100 L su 3 Gün
HIYAR (Sera)

Şeftali Yaprak Biti (Myzus persicae) Pamuk yaprakbiti (Aphıs gossypii)

150 ml/100 L su 3 Gün
HIYAR (Sera)

Patates Yaprak Biti (Macrosiphum euphorbiae)

150 ml/100 L su 3 Gün
DOMATES (Sera)

Şeftali Yaprak Biti (Myzus persicae)

150ml/100 L su 3 Gün
DOMATES (Sera)

Pamuk Yaprak Biti (Aphis gossypii)

150 ml/100 L su 3 Gün
DOMATES (Sera)

Patates Yaprak Biti (Macrosiphum euphorbiae)

150ml/100 L su 3 Gün
DOMATES (Sera)

Yaprak Galeri Sineği (Liriomyza trifolii)

200 ml/100 L su 3 Gün
DOMATES (Sera)

Tütün Beyaz Sineği (Bemisia tabaci)

150 ml/100 L su 3 Gün
DOMATES (Sera)

Sera Beyaz Sineği (Trialeurodes vaporariorium)

150 ml/100 L su 3 Gün
KİRAZ

Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)

125ml/100 L su 3 Gün

Diğer Ürünler