You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MASTERGOLD®

FUNGİSİT

Mastergold®, çok küçük molekül çaplı bakır iyonları içerir. Böylelikle yaprak yüzeyinde ve toprakta daha iyi bir şekilde kaplama yapar. Bu da ürünün etkinlik süresinin daha uzun olmasını sağlar. Biyolojik olarak elde edilir. Mantar ve bakterilere karşı etkilidir.
 Mastergold®; uygulandığında yapraklarda ve köklerde bulunan patojenler üzerinde çok hızlı aktivite gösterir. Mastergold® uygulandığında ürün üzerinde leke bırakmaz, ürün rafta bekledikçe çökelme yapmaz. Tarım aletlerinde tıkanmaya yol açmaz.

ÜRÜN ADI : MASTERGOLD®
GRUP : M:1
TANIM : FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
ETKİN MADDE : 65.82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat
AMBALAJ : 250 ml, 1 ve 4 LT
 • KARIŞABİLİRLİK DURUMU
 • MASTERGOLD® yüksek alkali reaksiyonlu pestisitlerle veya chlorpyriphos ve dichloran ile karıştırmayınız.
 • DEPOLAMA DURUMU
 • Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
 • FİRMA BEYANI
 • İlacın normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.
 • GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
 • MASTERGOLD® yutulduğunda, bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ağrısı, tahrişe neden olur.
 • İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 • Solunum: Burun akıntısı, boğaz ağrısı, sık nefes ve öksürme gibi semptomlar oluşabilir. Yeterli miktarın solunması ve absorbe olması durumunda, akut yutulma durumunda oluşan semptomlara benzer semptomlar oluşabilir. Temiz hava sağlayınız. Tıbbi yardım alınız, etiketi doktora gösteriniz.
  Deri ile temas: Kızarıklık, kabarma, kaşınma ve acı gibi semptomlar ile cilt tahrişine neden olur. Kirlenmiş giysileri çıkarınız ve derhal nötral sabun ve su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alınız.
  Göz ile temas: Kızarıklık, kabarma, kaşınma, sulanma ve acı gibi semptomlar ile göz tahrişine neden olur. Gözle temasında, en az 15 dakika boyunca düşük basınçlı su ile gözleri yıkayınız. Tıbbi yardım alınız.
  Yutma: İshal, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı ile birlikte mide ve bağırsak iltihabına neden olabilir. Kulak çınlaması, baş dönmesi, tansiyon artışı, bulanık görüş ve titreme gibi sistemik etkilerle takip edebilir. Hastaya 200-400ml su veriniz ve derhal tıbbi yardım alınız.
 • ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
 • Semptomatik tedavi uygulanır. Özel bir antidotu yoktur.
 • KALİBRASYON
 • Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
  Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10’u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.
 • UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
 • Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
 • KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • • Uygulama esnasında koruma uyarılarına mutlaka uyunuz.
  • Uygulamadan sonra elbiselerinizi çıkarıp el, yüz ve vücudunuzu bol su ile yıkayınız.
  • Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
  • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Ambalajları/kapları çevreye, göl ve akarsulara, kanalizasyona atılmamalıdır.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
 • Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
 • Bağ mildiyösü 1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
  2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meterolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.
  Domates Mildiyösü Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.
  Armut kara lekesi 1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. uygulama: Beyaz rozet döneminde 3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 4. ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.
  Elmada Karaleke; 1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında;(Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce yapılar). 2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde; (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde). 3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.
  Zeytin Halkalı Leke Marmara Bölgesi: 1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce Akdeniz Bölgesi: 1.uygulama: Hasattan sonra, 2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce Ege Bölgesi: 1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.
  Turunçgilde kahverengi leke Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.
  Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı) 1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. İlaçlama yapılmalıdır. Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kiraz ve Vişne) 1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) 2. uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.
  Narda kahverengi leke hastalığı 1. uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır. 2. uygulama: Taç yapraklar döküldüğünde yapılır. 3. uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.
  Muzda Fusarium Solgunluğu Uygulamalar yeni dikilmiş muz fidelerine can suyu şeklinde bitkinin kök bölgesine toprak uygulaması şeklinde olup, küçük alanlarda süzgeçli kova ile daha geniş alanlarda ise damlama sulama ile uygulama yapılır. Süzgeçli kova yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ürün ilave edilir daha sonra süzgeçli kova kapasitesine kadar su ile tamamlanarak uygulamaya geçilir. İlaçlamalara muzun fide döneminde başlanıp 10'ar gün ara ile tekrar edilir. Damlama sulama ile uygulama yapılırken yeni dikilmiş muz fidelerinin kök boğazı bölgesine can suyu şeklinde ilaçlı su verilir. İlaçlı suyun parseldeki fidelere eşit bir şekilde verilmesine özen gösterilmelidir. Uygulamalar 10 gün ara ile 3 kez tekrarlanır.
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Kullanma Dozu Son uygulama ile Hasat Arası Süre
MUZ (Sera)

Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f.sp. cubense)

100 ml/100 lt su -
ARMUT

Armut karalekesi (Venturia pirina)

125 ml / 100 lt su 21 gün
ELMA

Elma karalekesi (Venturia inaequalis)

125 ml / 100 lt su 21 gün
TURUNÇGİLLER

Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri)

250 ml / 100 lt su 14 gün
ZEYTİN

Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleginea = Cyclogonium oleaginum)

125 ml / 100 lt su 14 gün
DOMATES

Mildiyö (Phytophthora infestans)

150 ml / 100 lt su 7 gün
BAĞ

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

50 ml / 100 lt su 7 gün
KAYISI

Yaprak delen (çil) (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)

125 ml/100 lt su 10 gün
KİRAZ

Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa)

125 ml/100 lt su 7 gün
NAR

Narda kahverengi leke (Alternaria alternata)

125 ml/100 lt su 14 gün
ŞEFTALİ

Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)

125 ml/100 lt su 21 gün