You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DELFİN®OD

BİYOLOJİK İNSEKTİSİT

Delfin OD, dar ve selektif etki spektrumu ile üretim alanlarında sadece hedef böcek larvalarını yok etmektedir. Bu sayede diğer zararlıları kontrol altında tutan faydalıların fonksiyonlarına da etki yapılmamış olur. Tüm bu özellikleri ve Kalıntı bırakmaması nedeni ile Delfin OD IPM ve Ekolojik Tarım uygulamalarında güvenle ve etkili biçimde kullanılan en önemli ürünlerden biridir.Bitki üzerine püskürtülen pestisit larva tarafından yenildiğinde böceğin mide sıvısıyla çözülmeye başlayan protein yapıdaki zehirli kristaller mide çeperini kaplayan hücreleri parçalayarak sindirimin durmasına neden olur. Bunun sonucunda ölüm gerçekleşir.

ÜRÜN ADI : DELFİN®OD
GRUP : 11A
TANIM : BİYOLOJİK İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
ETKİN MADDE :

Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki (16.000 IU/mg)

AMBALAJ : 1 Kg
 • KARIŞABİLİRLİK DURUMU
 • Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.
 • DEPOLAMA DURUMU
 • Normal (serin ve kuru) şartlar altında, oda sıcaklığında ortalama 25°C’de depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
 • FİRMA BEYANI
 • İlacın normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.
 • GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
 • Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Deriyi tahriş edebilir.
 • İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 • Göz teması halinde: Maruz kalan gözü bol miktarda akan su ile yıkayınız. Varsa ve çıkarması kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Göz kapaklarını birbirinden ve göz yuvarından uzak tutup, zaman zaman alt ve üst göz kapaklarını elinizle çekip, açıp kapatarak, gözlerin tam olarak yıkanmasını sağlayınız. Doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilaç uygulamayınız.
  Deriye teması halinde: Bulaşmış giysi ve ayakkabıları hemen çıkarınız, tekrar kullanmadan önce temizleyiniz. Temas etmiş bölgeleri, saçlar ve tırnak araları dahil, bol su ve sabun kullanarak yıkayınız. Doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilaç uygulamayınız.
  Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi ortamdan uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarınız. Gerekirse suni solunum uygulayınız. Yutulması halinde: Maruz kalan kişinin bilinci yerindeyse hemen içmesi için bol miktarda su veriniz ve kusturmaya çalısınız. Bilinci yerinde olmayan kişilere ağızdan asla herhangi bir şey verilmemelidir.
 • ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
 • Bilinen özel bir antidotu yoktur.
  Hastada gözlenen belirtileri değerlendirerek uygun tedavi uygulanmalıdır.
 • KALİBRASYON
 • Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
 • UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
 • Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunun tamamen boşaltınız, tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız, dışını su ile durulayınız. Görülen tüm artıkları, filtreler ve memeleri temiz su ile yıkayınız. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız ve yıkama suyunu kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.
 • KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • • Sulandırılmış ilacı ilaçlama aletinin deposunda 12 saatten fazla bekletmeyiniz.
  • Birden fazla karışımlarda karıştırma işlemini asla durdurmayınız, sürekli karıştırınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
 • Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü, önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün kullanınız.

Domates güvesi: Ergin çıkısını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA UYGULAMA DOZU ve DÖNEMİ
DOMATES

Domates güvesi (Tuta absoluta)

200 ml / 100L su

Diğer Ürünler