You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

COSAVET®WG

FUNGİSİT-AKARASİT

Cosavet® WG, nano ve mikron teknolojisiyle formüle edilmiş, suda dağılabilen, tozsuz, akıcı, bir mikronize kükürttür.Her bir Cosavet®WG granülü, anında etki için hızla buharlaşan 2.5 mikron ortalama parçacık boyutuna sahip binlerce kaplanmış kükürt partikülünden oluşur.
Cosavet® WG; uygulandığı yüzeyde çok iyi kaplama yapar, ayrıca üstün buharlaşma yeteneğine sahiptir. Üzüm, patates, domates, baklagiller, elma, ve daha fazlası üzerinde külleme ve akarlar üzerinde geniş spektrum aktivitesine sahip kontakt bir fungisit, insektisit ve akarisittir.

ÜRÜN ADI : COSAVET®WG
GRUP : M2
TANIM : SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)
ETKİN MADDE : %80 Kükürt
AMBALAJ : 800 gr ve 20 Kg
 • KARIŞABİLİRLİK DURUMU
 • Yazlık ve kışlık yağlarla karıştırılmaz, karışım yapılacak ilaç karışımlarının bir ön karışım yaparak denenmesinde yarar vardır.
 • DEPOLAMA DURUMU
 • Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
 • FİRMA BEYANI
 • Ürünün normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış, orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.
 • GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
 • Zehirliliği yoktur.
 • İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 • Solunum: Temiz havaya çıkarın. Nefes almakta zorlanıyorsa oksijen verin. Nefes alamıyorsa derhal suni teneffüse başlayın. Tıbbi yardım alın.
  Deri ile temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Ürün ile temas eden bölgeyi bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa tıbbi yardım alın.
  Göz ile temas: Gözleri bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Gözün tamamen yıkanmasını sağlamak için göz kapaklarını açık tutun. Varsa kontak lensleri çıkarın. Tıbbı yardım alın.
  Yutma: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini gösterin. Hastayı kusmaya zorlamayın.
 • ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
 • Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
 • KALİBRASYON
 • Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
 • UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
 • Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
 • KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • • Bitki koruma ürünü ambalajını ağzı kapalı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
  • Bitki koruma ürününü uygulama esnasında koruma uyarılarına mutlaka uyunuz.
  • Uygulamadan sonra elbiselerinizi çıkarıp el, yüz ve vücudunuzu bol su ile yıkayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
 • Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü, önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
 • BAĞ KÜLLEMESİ:
  1. İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
  2. İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
  3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma taneleri iriliğinde olduğu dönemde.
  4. Ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
  BAĞ YAPRAK UYUZU: Bağ küllemesi'ne karşı kullanılan ilaç bu zararlıyı da kontrol altına aldığından, bağ yaprak uyuzuna karşı özel bir ilaçlama yapılmaz.
  ELMA KÜLLEMESİ:
  1. İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
  2. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğü dönemde
  3. Ve diğer ilaçlamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.
  ŞEFTALİ KÜLLEMESİ:
  İlaçlama: Önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı 1/3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce ilk ilaçlama yapılmalıdır.
  Ve diğer ilaçlamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilmelidir.
  GÜL KÜLLEMESİ: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk ilaçlama yapılmalıdır, ilaçlama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi ve hastalığın seyrine göre ilaçlamalar tekrarlanabilir.
  BEGONYA KÜLLEMESİ: Yapraklar üzerinde ilk belirtiler görülünce başlanır, birer hafta ara ile ilaçlama tekrarlanır.
  KABAKGİLLERDE KÜLLEME: ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalaması 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.
  SOĞAN MİLDİYÖSÜ: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.
  NOHUT ANTRAKNOZU: Bölgede nohut yapraklarında ilk lekeler görülünce ilaçlamaya başlanır. 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır.
  FASULYE PASI: Çevredeki bitkilerde ilk belirtiler görülünce ilaçlamaya başlanır. Birer hafta ara ile 3-5 uygulama yapılır.
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ
BAĞ*

Bağ küllemesi (Erysiphe necator)
Bağ yaprak uyuzu (Eriophyes vitis)

400 g/100 Lt su
490 g/100 Lt su
ELMA

Külleme (Podosphaera leucotricha)

400 g/100 Lt su
ŞEFTALİ

Külleme (Shaerotheca pannosa var.persıcae)

400 g/100 Lt su
GÜL

Külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae)

400 g/100 Lt su
BEGONYA

Külleme (Microsphaera begoniae)

300-350 g/100 Lt su
NOHUT

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

300 g/100 Lt su
SOĞAN

Soğan mildiyösü (Peronospora destructor)

300 g/100 Lt su
FASULYE

Fasulye Pası (Uromyces appendiculatus)

300 g/100 Lt su
HIYAR

Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum)

400 g/100 Lt su
MEYVE AĞAÇLARI

Meyve ağacı akarları (Teyranychus viennensis, T. urtıcae, Panonychus ulmi)

400 g/100 Lt su
TURUNÇGİL

Turunçgil kırmızı örümceği (Panonychus citri)
Turunçgil tomurcuk akarı (Aceria sheldoni)

600 g/100 Lt su
600 g/100 Lt su