You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

COSAVET®SC

BİYOFUNGİSİT

COSAVET SC NEDİR ?
COSAVET SC NASIL ÇALIŞIR? ?

ÜRÜN ADI : COSAVET SC®
GRUP : M2
TANIM : FUNGİSİT
ETKİN MADDE : 700 g/l Kükürt
AMBALAJ : 1 ve 4 LT
 • KARIŞABİLİRLİK DURUMU
 • Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.
 • DEPOLAMA DURUMU
 • Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
 • FİRMA BEYANI
 • İlacın normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış, orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.
 • GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
 • Zehirliliği yoktur.
 • İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 • Solunum: Temiz havaya çıkarın. Nefes almakta zorlanıyorsa oksijen verin. Nefes alamıyorsa derhal suni teneffüse başlayın. Tıbbi yardım alın.
  Deri ile temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Ürün ile temas eden bölgeyi bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa tıbbi yardım alın.
  Göz ile temas: Gözleri bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Gözün tamamen yıkanmasını sağlamak için göz kapaklarını açık tutun. Varsa kontak lensleri çıkarın. Tıbbı yardım alın.
  Yutma: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini gösterin. Hastayı kusmaya zorlamayın.
 • ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
 • Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
 • KALİBRASYON
 • Uygulama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
 • UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
 • Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunun tamamen boşaltınız, tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız, dışını su ile durulayınız. Görülen tüm artıkları, filtreler ve memeleri temiz su ile yıkayınız. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız ve yıkama suyunu kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.
 • KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • • Bitki koruma ürünü ambalajını ağzı kapalı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
  • Bitki koruma ürününü uygulama esnasında koruma uyarılarına mutlaka uyunuz.
  • Uygulamadan sonra elbiselerinizi çıkarıp el, yüz ve vücudunuzu bol su ile yıkayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
 • UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ
 • Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü, önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün kullanınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
 • Bağ-Bağ Küllemesi: 1. İlaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken,
  2. İlaçlama koruklar saçma tanesi iriliğini alınca, 3. İlaçlama hastalığın gelişme durumu ve bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşullarına bağlı olarak yapılır. Tanelere tatlı su yürüyünce ilaçlamalara son verilir.
  Domates- Patlıcan Külleme: Uygulamalar tarlada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır.
  Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin, sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ
BAĞ*

Bağ küllemesi (Erysiphe necator)

350 ml/100 l su
DOMATES (SERA)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

200ml/100 l su