You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BIOBAC

BİYOFUNGİSİT

‘’Bacillus subtilis Y1336’’, Tayvan’daki topraktan izole edilmiştir. Bu tip bakteriler çok hızlı çoğalırlar. Birçok Bacillus subtilis türü vardır. ‘’Bacillus subtilis Y 1336 ‘' zararlı bakteriler ve mantarlara ; özellikle kurşuni küf, külleme ve kök hastalıklarına karşı etkilidir.
Biobac WP®, Bacillus subtilis Y 1336'nın dormant bakteri tipini içerir. Bu ürün, yapraktan püskürtme ve damla sulama ile kullanılabilir. Uygulandığında, bakteri bitki ve toprak üzerinde çoğalır. Metabolik aktivite sergilerler. Bu organizmalar sporülasyon sırasında antibiyotik üretir. Bakteriler ürettikleri antibiyotiklerle zararlılara karşı savaşırlar. Bacillus subtilis'in üretebileceği antibiyotiklerin örnekleri arasında, polimiksin, difficidin, subilin ve mikobakilin bulunur. Biobac bakır hariç diğer agrokimyasal ürünlerle karışabilir. Kullanımdan önce bir karışım testi yapmanızı öneririz.

ÜRÜN ADI : BIOBAC®
GRUP : F6:44
TANIM : BİYOFUNGİSİT (MANTAR İLACI)
ETKİN MADDE : Bacillus subtilis Y1336 (>1x109CFU/g)
AMBALAJ : 250 gr
 • KARIŞABİLİRLİK DURUMU
 • Ön karışım denemesi yapıldıktan sonra diğer ilaçlarla karışım yapılması tavsiye edilir.
 • DEPOLAMA DURUMU
 • Normal (Serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
 • FİRMA BEYANI
 • Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. lmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.
 • GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
 • İlaca has zehirlenme belirtisi yoktur. Mide bulantısı, kusma, titreme ve ishal görülebilir.
  Göze ve deriye temas ettiğinde tahriş yapabilir.
 • İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 • BIOBAC WP® göze gelmişse; Göz kapaklarını iyice açarak gayet yavaş akan su ile 10-15 dakika yıkayınız. Doktora başvurunuz. BIOBAC WP® yutulmuş ise; hastayı kusturmayınız. Ambalaj ile birlikte hastayı tıbbi tedavi için derhal doktora götürünüz. BIOBAC WP® cilde bulaşmış ise; derhal ilaçla bulaşık giysileri çıkarınız, ilaç değen kısımları bol su ve sabunla yıkayınız.
 • ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
 • Özel bir antidotu yoktur.
 • KALİBRASYON
 • Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi kaplama yapılacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. İlaçlama makinesinin Temizliği: İlaçlama yapılmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
 • UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
 • İlaçlama yapılmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
 • KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • • Boş ilaç ambalajını başka bir amaçla kullanmayınız.
  • Her türlü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
 • Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
 • BİOBAC WP Biyolojik bir fungisittir.
  Bağda kurşuni küf: için 1. ilaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 15 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. 10 gün ara ile ilaçlamalara devam edilir.
  Kirazda çiçek monilyası: 1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (Çiçekler %5-10 açtığında) yapılmalıdır. 2. ilaçlama: Tam çiçek döneminde çiçeklerin %90-100 açtığında yapılmalıdır.
  Çilek (Sera) kurşuni küf: Çiçeklenme döneminde kullanılabilir, 1. ilaçlama çiçeklerin %10’u açtığında yapılır. 2. ilaçlama çiçeklerin %50’si açtığında yapılır. 3. ilaçlama yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.
  Hıyar Sebzelerde beyaz çürüklük: Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak uygulaması dikimden önce, yeşil aksam uygulaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra yapılmalıdır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşulları dikkate alınarak 10'ar gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
  Elma Karalekesi: 1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce) 3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce. 4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşulları hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-12 gün aralıklarla yapılabilir.
  Kültür mantarında örümcek ağı: BİOBAC WP koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1. flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir.
  Biber (Sera) külleme: ilaçlamalar bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görül- düğünde başlanmalıdır.
  Kayısıda çiçek monilyası: 1. İlaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (çiçekler %5-10 açtığında) yapılmalıdır.
  2. İlaçlama: Tam çiçek döneminde (çiçeklerin %90-100 açtığında yapılmalıdır. Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alan- larda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığı 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ve iklim koşulla- rına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA UYGULAMA DOZU ve DÖNEMİ
DOMATES (SERA)

Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)

125 g/da
BAĞ

Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)

125 g/100 lt su
KİRAZ

Çiçek Monilyası (Sclerotinia laxa)

100 g/100 lt su
ÇİLEK (SERA)

Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)

125 g/100 lt su
BİBER (SERA)

Külleme (Leveillula taurica)

125 g/100 lt su
KAYISI

Çiçek Monilyası (Monilinia laxa)

125 g/100 lt su
PATATES

Patates Mildiyösü (Phytophthora infestans)

125 g/100 lt su
HIYAR (SERA)

Sebzelerde beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum)

125 g/100 lt su
ELMA

Elma karalekesi (Venturia inaequalis)

125 g/100 lt su
KÜLTÜR MANTARLARI

Kültür mantarında örümcek ağı (Dactylium dendroides)

125 g/m2