You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ACTINMOR®

İNSEKTİSİT-AKARİSİT

Abamectin% 95 avermectin B1a ve % 5 avermectin B1b içeren avermectinlerin bir karışımıdır. Bu iki bileşen olan B1a ve B1b'nin benzer biyolojik ve toksikolojik özellikleri vardır. Avermektinler, Streptomyces avermitilis bakterisinden türetilen insektisit veya antelmintik bileşiklerdir. Abamectin bu bakterinin doğal bir fermantasyon ürünüdür.

Sınırlı sistemik aktivitesi olan temas ve mide etkisine sahiptir. Abamektin akarlar, afitler ve beyaz sinek gibi geniş yelpazede haşerelere karşı etkilidir.

Uygulandığında; Hedef zararlıların sinir ve kaslarındaki elektriksel aktiviteyi engeller.

ÜRÜN ADI : ACTINMOR®
GRUP : 6
TANIM : İNSEKTİSİT-AKARİSİT (BÖCEK VE KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
ETKİN MADDE : 18 g/l Abamectin
AMBALAJ : 250 ml, 1 LT
 • KARIŞABİLİRLİK DURUMU
 • Diğer bitki koruma ürünleri ile daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonu ilaçlarla karışmaz. Bitki koruma ürünlerine karşı oluşacak mukavemet nedeniyle farklı bir etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.
 • DEPOLAMA DURUMU
 • Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
 • FİRMA BEYANI
 • Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.
 • GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
 • Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde koordinasyon bozukluğu ve kaslarda kasılmaya neden olur.
 • İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 • Soluma Sonrası: Hastayı açık havaya çıkartın; gerekirse solunum desteği sağlayın ve doktor çağırın.
  Cilt Teması Sonrası: Bulaşan kıyafetleri çıkartın ve cildi su ve sabunla yıkayın ve hemen bir doktor çağırın.
  Göz Teması Sonrası: Gözleri en az 20 dakika boyunca suyla yıkayınız. Gözlerin ve göz kapaklarının tamamen durulanması için göz kapaklarını tutunuz. Hemen bir doktoru arayınız ve hastayı hastaneye götürünüz.
  Yutma Sonrası: Hastaya iki bardak su verin ve kusturmaya çalışın, kusmuk şeffaf hale gelene kadar devam edin, bilinci yerinde olmayan bir kişiyi kusturmaya çalışmayın ve hemen bir doktor çağırın.
 • ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
 • Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içerisinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. GABA'yı hızlandırıcı ilaçları (Barbiturate, Benzodlazpln, Valproplc acid) verilmemelidir.
 • KALİBRASYON
 • Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
 • UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
 • Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
 • KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • • Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Ürün yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
  • Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
  • Bitki koruma ürünü mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
  • Bekleme süresine uyunuz.
  • Dökülmesi halinde üzerinde kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
 • Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
 • Süs Bitkileri- Galeri sineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.
  Pamuk- Kırmızı örümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
  Armut- Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15 den fazlasında buluşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.
  Elma – Kırmızı örümcek: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan- Kırmızı örümcekler: Hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama 5 adet, domates ve biberde ise 3 adet kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
  Çilek- Kırmızı örümcek: Erken dönem uygulaması: sorun olan çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızı örümcekler görüldüğünde tek ilaçlama yapılır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması yönünden daha güvenlidir. Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızı örümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve ilaçlanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkilerin orta ve alt alta bölümlerinden en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmesi halinde ilaçlamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra ilaçlama yapılır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.
  Antep fıstığı Psillidi: Mayıs ayı ortalarından itibaren, haftada bir yapılacak sayımlar sonucunda 100 bileşik yaprakta yapılacak sayımlarda bileşik yaprak başına ortalama 20-30 nimf görülmesi, ilk yazlık ergin ve yumurta sayısında belirgin bir atışın kaydedilmesi, konulan yumurtaların birçoğunun açılmış olması, ilk ergin parazitoit çıkışlarının henüz başlamamış olması koşullarına uyularak yapılan tek bir uygulama yeterli olmaktadır.
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Kullanma Dozu Son uygulama ile
Hasat Arası Süre
SÜS BİTKİLERİ Yaprak galeri sineği (Liyriomzya trifolli) 25 ml/100L su -
DOMATES İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da 3 gün
PAMUK İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) 50 ml/da 21 gün
ELMA Avrupa Kırmızı Örümceği (Pananycus ulmi) 75ml/100L su 7 gün
ARMUT Armut Psillidi (Cacopsylla pyri) 75 ml/100L su -
Biber (Sera) Kırmızı Örümcek (Tetranychus spp.) 25 ml/100L su 3 gün
HIYAR (Sera) Kırmızı Örümcek (Tetranychus spp.) 25 ml/100L su 3 gün
PATLICAN (Sera) İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100L su 3 gün
ÇİLEK İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100L su 3 gün
ANTEP FISTIĞI

Antepfıstığı Psillidi (Agonoscena pistacine)

100 ml/100L su 7 gün

Diğer Ürünler