Tarımsal verimliliğin artması için teknoloji kullanımının önemi

Tarımsal verimliliğin artması için teknoloji kullanımının önemi

Tarımsal verimliliğin artması için teknoloji kullanımının önemi

Dünya’da 1990 ların başından itibaren bilgi teknolojilerinin gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarli, üretimde kalite ve verimlilik faktörlerini ön planda tutan bir değişim sureci geçirilmektedir. Uzmanlar tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte son yıllarda kayda değer bir verim artışının yaşandığına dikkat çekmektedir. Mekanizasyonun verimlilikte en onemli etken olduğunun altını çizen tarım uzmanlar, mekanizasyonun üretimine yön veren teknolojilerin kullanilmasını ve tarımsal üretimin tekniğe uygun sekilde yapılmasını sagladığnı; bununda ürün kalitesinin ve verimin artırılması anlamına geldiğini belirtiyor. Dogru şekilde kullanıldığında, mekanizasyonun üretim maliyet unsurlarını azaltlığına da işaret eden uzmanlar, “Tarımsal mekanizasyon sektöründeki gelişmeler tanımı, tanımdaki gelismeler de bu sektörü desteklemektedir. Bu yönüyle bu iki unsur birbirin destekleyici konumundalar. Türkiye’nin tarım potansiyeli, istihdam açısından esnek bir yapıya sahiptir ve hala teknolojiye actir” değerlendirmesinde bulunmaktadir.

1-600x300

Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; Hindistan’da patates tarlalarında damla sulama yöntemi kullanılmasıyla ilgili bir proje so­nucunda, üç yıl içerisinde üretim verimi ortalama yüzde 31 artar­ken su tüketimi yüzde 50 azaldi ve patates çatlaklan yüzde 10’dan yüzde 1’e indiği raporlanmıştır.

Teknolojideki hizli gelişim bir taraftan üreticileri bu yeni tekno­lojiye yonlendirirken, diğer taraftan da üreticinin alım gücünün sorgulanmasına yol açmaktadır.Yeni teknolojilerin benimsen­m-esinde en onemli unsuru üreticilerin gelir düzeyi olusturmak­-tadır. Bu kapsamda aslinda mekanizasyonun önemi, eski tekno­lojili tarım makinaları ile çalısmanın neden olduğu kayiplar çoğu çiftçilerimizce de bilinmektedir ancak gelir yetersizliği nedeniyle bunların yenilenmesi işi hep ertelenmektedir. Bu da çiftçilerimizin daha düşük verim almasına, dolayısıyla daha az kazanması­na neden olmaktadir.